Rechtmatig inhuren van personeel onder Wet DBA en Aanbestedingswet

Sinds 18 april 2016 valt het inkopen van diensten rondom arbeidsbemiddeling niet meer onder het verlichte regime voor 2B diensten. Dat wil zeggen dat voor het inhuren van personeel (boven de drempelbedragen) de volledige Europese procedure moet worden gevolgd. Bovendien eindigt op 1 mei 2017 de transitieperiode van de Wet DBA. Hoe gaan aanbestedingsplichtige partijen deze dubbele uitdaging aan?

Na afloop van dit ochtendseminar:

  •  bent u op de hoogte van de wijzigingen in de wet en wat de wetgever hiermee bedoelt
  •  kunt u een keuze maken welke instrumenten u gaat hanteren om uw vraag naar extern personeel in te vullen (raamovereenkomsten, master vendor, dynamisch aankoopsysteem)
  •  zijn uw vragen over rechtmatigheid en doelmatigheid van het inhuurproces beantwoord
  •  krijgt u praktische handvatten over de opvolger van EMVI: beste prijs kwaliteit verhouding (PKV)
  •  kunt u grip op inhuur definitief op de directie-agenda plaatsen

Voor wie?

Aanbestedingsplichtige organisaties die voor meer dan EUR 2 miljoen extern personeel inhuren per jaar. Meer specifiek van deze organisaties de volgende functionarissen:

  •  Directies
  •  Verantwoordelijken of seniors in HR, Recruitment, Inkoop en Legal
  •  Inhurende managers

Waar?

De Landgoederij
Camminghalaan 30
3981 GH Bunnik

DE INSCHRIJVING VOOR HET EVENEMENT IS GESLOTEN.