Goed voorbereid op de Wet DBA | 4 februari 2016

Afschaffing VAR
Zoals u ongetwijfeld in de media heeft vernomen is het kabinet voornemens om per 1 april 2016 de VAR af te schaffen. Dit geschiedt middels de wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA). De wet DBA is inmiddels door de Tweede Kamer goedgekeurd, maar moet nog goedgekeurd worden door de Eerste Kamer.

Mogelijkheid vrijwaring verdwijnt
De grote verandering zal zijn dat middels de wet DBA, en daarmee de afschaffing van de VAR, de mogelijkheid tot vrijwaring verdwijnt. De opdrachtgever wordt mede verantwoordelijk voor de juiste weergave en uitvoering van de arbeidsrelatie.

In één dagdeel op de hoogte
Omdat wij merken dat de precieze invulling van de wet DBA én de bijbehorende gevolgen veel vragen oplevert bij onze klanten, willen wij u graag uitnodigen voor onze sessie “Goed voorbereid op de wet DBA” op 4 februari 2016. In één middag behandelen wij de ins en outs rondom de nieuwe wet en vooral wat deze betekent voor uw organisatie én welke maatregelen u kunt nemen om veilig te kunnen blijven inhuren. Het exacte programma volgt snel. Het evenement vindt plaats op De Landgoederij in Bunnik.

U kunt zich hieronder inschrijven voor deze middag. Wij kijken uit naar uw komst!

N.B. Deze sessie wordt specifiek georganiseerd voor inleners.

DE INSCHRIJVING VOOR DIT EVENEMENT IS GESLOTEN VANWEGE DE VELE INSCHRIJVINGEN. OP 10 MAART 2016 WORDT OPNIEUW EEN DBA EVENEMENT GEORGANISEERD. VERDERE GEGEVENS WORDEN DEZE WEEK BEKEND GEMAAKT.