Nétive inclusiebeleid/antidiscriminatie statement

Nétive inclusiebeleid/antidiscriminatie statement

Nétive is ervan overtuigd dat medewerkers het beste tot hun recht komen in een inclusieve werkomgeving. We willen dat iedereen binnen Nétive zichzelf kan en durft te zijn. Wij richten ons niet op de verschillen, maar op wat ons bindt. Dit betekent dat we het belangrijk vinden dat iedereen los van verschillende kenmerken, achtergronden en voorkeuren zich gerespecteerd en gehoord voelt in onze organisatie. Samenwerking, respect, aandacht voor individuele kwaliteiten en ontwikkelmogelijkheden staan centraal.

Nétive maakt geen direct of indirect onderscheid tussen personen op grond van o.a. leeftijd, seksuele gerichtheid, ras, burgerlijke staat, godsdienst, levensovertuiging, geslacht, politieke voorkeur, nationaliteit, handicap of chronische ziekte, soort arbeidsovereenkomst (vast of tijdelijk) of arbeidsduur (voltijd of deeltijd). Onder diversiteit verstaan we alle kenmerken van een persoon, zichtbaar of onzichtbaar. Zo biedt Nétive ruimte aan een diversiteit aan perspectieven, achtergronden, oriëntaties, inzetbaarheid, persoonlijkheid en kennis.

Wat doen we?

Wij vinden het belangrijk dat alle collega’s ons standpunt kennen en weten dat wij discriminatie niet accepteren. Het voorkomen van discriminatie heeft onze blijvende aandacht. Op de werkvloer is het dan ook een vanzelfsprekend thema bij de leidinggevende en in de onderlinge samenwerking. Nétive stelt zich voortdurend de vraag wat zij als organisatie nog meer kan doen om gelijke behandeling te stimuleren en discriminatie tegen te gaan. Zo zoeken wij regelmatig het gesprek met onze medewerkers.

Wij vinden het belangrijk niet alleen onze medewerkers onze boodschap duidelijk mee te geven, maar ook de mensen en organisaties waarmee wij samenwerken. Zo gaan wij het gesprek aan met onze opdrachtgevers en hebben wij bijvoorbeeld in de algemene voorwaarden en vacatureteksten een duidelijk antidiscriminatie-statement staan.