Terug- en vooruitblik Netive VMS

2020, een jaar om nooit te vergeten en voor sommigen zelfs een jaar om juist te vergeten.

Direct in maart al moesten we allen schakelen en dit, bleek achteraf, meteen het hele jaar blijven doen, flexibel zijn, wendbaar. Dat was meteen het motto in 2020 en zoals iedereen, waren ook wij continue bezig met deze bizarre pandemie. Covid-19 heeft het voor velen niet makkelijker gemaakt, op persoonlijk vlak en natuurlijk ook zakelijk. We zagen bij sommige van onze klanten en partners voornamelijk in de luchtvaart-, transport- en de horecasector dat de inhuur tot een minimum werd gereduceerd. In andere sectoren, waarin wij actief zijn, zorg en (semi)-overheid werd er juist weer meer ingehuurd dan andere jaren. Deze mix heeft er voor gezorgd dat Nétive met hier en daar wat aanpassingen gelukkig toch nog een goed jaar heeft gedraaid. Ook zien we nu, aan het begin van 2021, dat het aantal flexwerk contracten nog op het niveau is van eind 2020.

Ook zien we dat onze MSP partners, heel slim, het roer hebben omgegooid door zich te richten op sectoren die niet of nauwelijks zijn geraakt door de pandemie. Of ze zorgen ervoor dat bestaande programma’s worden uitgebreid, binnen de organisatie of naar het buitenland.

Naast het feit dat Nétive natuurlijk deels ook geraakt wordt door Covid-19 hebben we er in 2020 toch een mouw aan weten te passen:

  • alle 43 medewerkers werken sinds maart bijna volledig vanuit huis.
  • we implementeren onze software op afstand. Mooi om te zien dat het goed werkt.
  • demo’s van de software en trainingen worden online gegeven.
  • we informeren onze relaties volledig via webinars en video vergaderingen.

En wat ik niet wil vergeten te vertellen is dat we met onze 2020 start in Engeland al heel succesvol zijn! We hebben er twee hele fijne locale collega’s aangenomen, inmiddels 3 partners aangesloten en tientallen programma’s geïnstalleerd. Iets om met trots te delen, zeker gezien de Corona en Brexit perikelen.

Qua ontwikkeling van de software hebben we onze focus niet aangepast. Op onze roadmap stond de ontwikkeling van Statement of Work al gepland. Zo hebben we meer tijd aan het vervolmaken van de Project Tracking module van Statement of Work kunnen besteden. Voor alle duidelijkheid, in het Nederlands wordt een Statement of Work ook wel ‘Aangenomen werk / Uitbesteed werk’ of ‘Verklaring van aangenomen werk’ genoemd.

In een Statement of Work (SoW) legt u de activiteiten, prijzen, (deel)resultaten en tijdlijnen vast die u heeft afgesproken met uw leverancier. Omdat een SoW overal binnen uw organisatie kan ontstaan en vrijwel altijd onder een ander budget wordt geschaard als ‘normale’ inhuur, is het grip krijgen op alle kosten en processen die uit een SoW voortkomen erg complex. 

Met deze nieuwe module hebben wij onze ambitie waar kunnen maken om een complete Workforce applicatie te kunnen aanbieden met een Vendor Management Systeem (VMS) voor externe inhuur. Een Dynamisch Aankoopsysteem (DAS) om op een rechtmatige manier zzp’ers in te huren volgens de formele aanbestedingsprocedure. En een Applicant Tracking System (ATS) voor de werving van vast personeel en nu dus ook Statement of Work (SoW) voor het beheren van uitbesteed werk. 

In dit rare jaar hebben we gelukkig ook meerdere dingen te vieren gehad, onder andere een top 10 resultaat (nummer 9) bij de Beste Workplaces van Nederland. Ik ben ontzettend trots op het team omdat we, onder andere, dit met elkaar toch hebben bereikt. 

De successen van het eerste half jaar hebben we op een van de warmste dagen van het jaar, op 15 september, met een super leuke middag op het strand (op 1,5 meter;-) gevierd! Het was fijn en best even nodig om fysiek weer eens even echt bij elkaar te zijn. Hopelijk kan dat in de loop van dit jaar weer vaker. Want gelukkig is er nu licht aan het eind van de tunnel met inmiddels meerdere vaccins. Al zal het nog wel even duren voordat we in het nieuwe / oude ‘normaal’ zitten.

Net als veel andere organisaties hebben wij ook geleerd van deze periode en zullen wij ook allerlei zaken meenemen naar de post Covid-19 tijd: deels thuiswerken, minder reizen en het online informeren van onze klanten en partners wordt waarschijnlijk voor een belangrijk deel de werkwijze van Nétive.

Qua nieuwe ontwikkelingen kiest Nétive voor verdere verdieping van ons VMS, een nieuwe look and feel voor de gehele applicatie waardoor ook de gebruiksvriendelijkheid verbeterd en het releasen van nieuwe versies voor Statement of Work op basis van input van onze gebruikers.

Een ander belangrijk onderwerp waar Nétive in 2021 voor kiest is ‘kunstmatige intelligentie’ ofwel AI. In veel branches is hier al een start mee gemaakt. Wij willen stappen zetten op dit gebied in combinatie met onze platform leverancier Salesforce. In 2020 hebben we al best wat ervaring opgedaan met dit onderwerp. Hoe mooi zou het zijn als de technologie u bijvoorbeeld kan adviseren waar u moet zoeken om de juiste SAP Consultant binnen te halen en welk effect het op de werving heeft als u uw functieprofiel aanpast? Ook geeft deze technologie inzicht in allerlei diversiteits vraagstukken. Dit soort vragen en antwoorden worden werkelijkheid met de Einstein technologie die volledig is geïntegreerd in ons VMS. 

Voor verdere roadmap zaken verwijs ik u graag naar het 2021 Nétive Roadmap webinar op 14 januari wat daar ook aan gewijd wordt, Mike van der Wal, directeur Product Development zal er dan veel meer informatie over geven. Inschrijven kan via deze link; https://www.netive.nl/nieuws/release-webinar-netive-vms-januari-2021/

Als laatste wens ik u vooral een gezond 2021 en succes met al uw bezigheden en uitdagingen. En ik hoop dat we elkaar in 2021 weer 1 op 1 kunnen ontmoeten zodra Corona beteugeld is.