Diversiteit Netive VMS

HR-tooling kan organisaties helpen bij het verbeteren van diversiteit en inclusiviteit. Geen overbodige luxe in een krappe arbeidsmarkt, zegt Narada Bouwland van Nétive. “Een monocultuur kan de groei van jouw organisatie in de weg staan”. Maar in hoeverre doet deze VMS-aanbieder ook aan “practice what you preach?” Juliette de Swarte van Zipconomy bevroeg de heren hierover.

De Nederlandse VMS-aanbieder Netivé ontwikkelt software om alle facetten te ondersteunen van het werven, selecteren, contracteren en beheren van vaste en tijdelijke medewerkers. Die software kan organisaties ook helpen bij het bewaken van inclusiviteit en diversiteit in het wervingsproces. Discriminatie is immers niet alleen een maatschappelijk probleem, maar kan ook een businessprobleem worden, betoogt Narada Bouwland, solution architect bij Nétive.

Ook in zijn eigen organisatie viel wat dat betreft nog wat te winnen. In een blog aar aanleiding van Black Lives Matter deelde hij zijn eigen overpeinzingen over en ervaringen met discriminatie. “Dat heeft mijn ogen geopend”, zegt zijn directeur Patrick Tiessen, in dit dubbelinterview. “We zijn nog zeker niet perfect, maar we hebben sindsdien wel veel veranderd in de organisatie.”

Denk je dat er discriminatie is in jullie vakgebied?

“Niemand zegt aan de deur: wij willen alleen witte mannen tussen de dertig en vijfenveertig. Maar in het inhuurproces zoek je vaak onbewust iemand die op jou lijkt. Dat begint al bij de functieomschrijving. Onbewust worden vaak eigenschappen gevraagd die eerder passen bij mannen. Daarmee doe je de kwaliteiten die een vrouw kan bieden aan jouw team bij voorbaat al te kort. Terwijl ze in de organisatie denken: wij selecteren objectief want: dit zijn de eisen en wie daaraan voldoet mag komen. Maar je vraag is al biased.”