Nieuw initiatief: Nétive SAB-bijeenkomst

Opvolger releasebijeenkomst goed ontvangen

Afgelopen dinsdag 13 november heeft Nétive een nieuw initiatief gelanceerd! We zijn van start gegaan met een pilotbijeenkomst en het is de bedoeling om met ingang van 2019 2 à 3 keer per jaar bijeenkomsten speciaal voor super applicatie beheerders (SAB’ers) te organiseren. Daarmee worden deze bijeenkomsten de opvolger van de releasebijeenkomsten die Nétive in het verleden twee keer per jaar organiseerde.

In 2017 heeft Nétive de stap gemaakt van twee (grote) releases per jaar naar een continu releaseritme met 12 of 13 (kleinere) releases per jaar. Het resultaat hiervan is dat we veel flexibeler kunnen ontwikkelen en nieuwe functionaliteiten sneller ‘live’ kunnen brengen. De interactie en dynamiek rondom Nétive VMS is hierdoor enorm versterkt. Jammer genoeg heeft de keuze voor een nieuw releaseritme als gevolg gehad dat de halfjaarlijkse releasebijeenkomsten en bijbehorende borrels vervallen zijn.

Veel van de SAB’ers hebben ons laten weten dit zonde te vinden! Daarbij noemden ze vooral twee redenen:

  • De bijeenkomsten waren destijds waardevolle sessies om kennis te nemen van de ontwikkeling van Nétive VMS en elkaar hierover persoonlijk te spreken;
  • De bijeenkomsten waren gezellig en leerzaam, omdat men elkaar trof en de gelegenheid had kennis te maken en onderling te sparren.

Om te bepalen hoe we het beste de SAB-bijeenkomst in de toekomst vorm kunnen geven, hebben we ervoor gekozen om eerst een pilot-bijeenkomst te organiseren met een beperkt aantal deelnemers. Het programma zag er als volgt uit:

  • Onze roadmap: nieuwe ontwikkelingen in Nétive VMS
  • Inhoudelijke onderwerpen (o.a. self-service app en procesconfiguratie)
  • Customer Success ‘happy flow’: hoe maken we het elkaar zo makkelijk mogelijk

De evaluatie loopt nog, maar de sessie is in grote lijnen positief gewaardeerd en er zijn al wat suggesties voor verdere verbetering ingebracht. De borrel na afloop was ook erg gezellig en nuttig om de file te ontlopen. Heel veel dank aan de SAB’ers en de collega’s van Nétive die een bijdrage hebben geleverd aan deze sessie! Begin 2019 gaan we de inhoud en planning bepalen voor de volgende sessie(s).