Nieuwe wetgeving EU: Wetgeving Meldingsplicht Buitenlandse Medewerkers

De WAB is nog geen kwartaal oud en we hebben er weer een ‘W wet’ bij ;-) De WagwEU! Vanaf 1 maart is de Wet Arbeidsvoorwaarden Gedetacheerde Werknemers in de Europese Unie ingegaan, ook wel bekend als WagwEU/Posted workers. Huurt u als Nederlandse organisatie zowel bedrijven als personeel in uit andere EU-landen?  Dan krijgt u hier direct mee te maken.

Omgang met de nieuwe EU wetgeving

Wat houdt deze nieuwe regel in het kort in?

Als gevolg van deze wet heeft iedere buitenlandse organisatie een meldingsplicht bij Sociale zaken en Werkgelegenheidsprojecten. Een Nederlandse opdrachtgever heeft echter een controleplicht en wordt geacht de uitkomst van deze controle op te nemen in de administratie. Vanaf wanneer? Vanaf heden! Sterker nog: er kan gehandhaafd worden vanaf 1 maart 2020!

Kan onze applicatie deze administratie ondersteunen? Natuurlijk!

De controle is een vast onderdeel van de procedure voor de meldingsplicht buitenlandse medewerkers. Het vastleggen van de controle in uw administratie kan gemakkelijk met behulp van het in ons VMS ingebouwde “compliance management systeem”, ook wel “Digitaal Dossier” genoemd.

Zodra een buitenlandse medewerker voor een project wordt vastgelegd in ons VMS die voldoet aan de voorwaarden zoals gesteld door de WagwEU, weet het systeem dat u een controle dient uit te voeren via de portal https://www.postedworkers.nl . U kunt zelfs ons VMS zo inrichten dat het processen tegenhoudt zolang u nog niet de controle binnen het kader van de WagwEU heeft uitgevoerd. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het verhinderen van urenregistratie door de buitenlandse medewerker.

U kunt het feit dat u de controle heeft uitgevoerd vastleggen in ons systeem. Hierbij kunt u aangeven welke datum u de controle heeft uitgevoerd, de vermoedelijke start- en einddatum van het project en zelfs bewijsmateriaal van de controle. Ook de andere zaken die in hoofdstuk IV (toezicht en naleving, artikel 9 “administratieve eisen en controlemaatregelen”)  vermeld staan kunt u allen vastleggen in het digitaal dossier.

Het systeem controleert automatisch op geldigheidsheiddata, voorziet in een goedkeuringsproces en informeert tijdig alle betrokkenen als er een situatie van non-compliance is. Met name het tijdig informeren gecombineerd met het verhinderen van processen in het geval van non-compliance zorgen voor een waterdichte administratie!

Op één centrale plek al uw compliance zaken regelen voor al uw ingehuurde medewerkers: de normaalste zaak van de wereld in ons Digitaal Dossier.

Alleen in Nederland?

Goed om te weten; ook in de andere lidstaten van de EU geldt deze wet, ook nog in Engeland tot de overgangsperiode is afgerond. Via de website van de Europese Commissie, afdeling Employment, Social Affairs & Inclusion, zijn de praktische afspraken per lidstaat vindbaar. Eventuele specifieke implementaties van de wetgeving binnen een lidstaat kan ook in het Digitaal Dossier worden ingesteld.

Meer informatie

Op http://www.postedworkers.nl zijn de instructies en de link naar het online meldloket te vinden. Bekijk ook het stappenplan voor opdrachtgevers. De Nederlandse wetsteksten staan op deze site.