Data uitwisseling conform EU dataprivacy wet- en regelgeving

Het zal u wellicht niet zijn ontgaan: op 6 oktober 2015 heeft het Europese Hof het EU-US Safe Harbor framework ongeldig verklaard. Het EU-US Safe Harbor framework was een verdrag tussen de EU en US, dat data uitwisseling tussen Europa en de Verenigde Staten onder voorwaarden toestond zonder expliciete overeenkomst.

Op 6 oktober 2015 hebben Salesforce en Nétive de EU modelovereenkomst voor data uitwisseling getekend.

Deze aparte overeenkomst, die expliciet de data uitwisseling definieert en toestaat, zorgt er voor dat de data uitwisseling alleen geschiedt op basis van de door de EU voorgeschreven en gehandhaafde dataprivacy wet- en regelgeving.

Wij nemen uw vertrouwen serieus en zullen continu blijven investeren in het bewaken van de privacy van uw gegevens

Wat betekent dit voor u als eindgebruiker van Nétive?

Nétive heeft, volgens de EU richtlijnen aangemerkt als “Data processor”,  de modelovereenkomst voor het uitwisselen van data getekend.

Met het tekenen en naleven van deze EU overeenkomst, is data uitwisseling van persoonlijke gegevens op Netive VMS, Marktplaats of WMS via het Salesforce platform conform de door de EU voorgeschreven en gehandhaafde dataprivacy wet- en regelgeving. In de praktijk betekent dit dat de data door de wet beschermd is tegen ongeoorloofde inzage door de US. Hiermee komt dus ook de spanning tussen Safe Harbor en de US Patriot Act te vervallen.

Hiernaast waakt ook nog het extern certificeringsinstituut TRUSTe over het strict naleven van privacy en worden de Salesforce omgevingen extern geaudit op ongeoorloofde toegang (SOC3) door Ernst & Young.

U kunt de modelovereenkomst, zoals deze integraal is overgenomen door Salesforce, Nétive en haar opdrachtgevers hier inzien (Word document).

Door het hanteren van de EU modelovereenkomst rondom data uitwisseling is in feite uw privacy nog beter gewaarborgd dan dat dit voorheen het geval was