Eerste reactie op de mobiele app

Vacatures voor tijdelijke medewerkers binnen 1 minuut naar honderden leveranciers

Mobiliteit hoort bij de huidige manier van werken. Men werkt in de trein, bij de koffie automaat en wachtend vòòr een meeting. Vanuit dat idee heeft het Mobiliteitscentrum Regio West-Brabant de wens geuit voor een smartphone app aanvullend op Nétive VMS.

Een app hoort erbij!

“Een app hoort erbij” volgens Ben van Olffen van het Mobiliteitscentrum Regio West-Brabant. Hij had al meerdere malen van gebruikers gehoord dat werken via de desktop met Nétive VMS ingewikkeld is voor collega’s die de VMS minder vaak gebruiken. Een app met de noodzakelijke basisfunctionaliteiten is dan een manier om het gebruik laagdrempeliger en eenvoudiger te maken voor ze.

Beschikbaarheid van de app

De Nétive Managers app is nu beschikbaar in de Apple App Store en de Google Play Store. Met de app kunnen inhurende managers snel een inhuur aanvraag opstellen, het overzicht van op dit moment werkzaam inhuur krachten raadplegen en uurstaten goedkeuren. De app is eerst getest door een geselecteerde groep managers. Het meest gebruikte functionaliteit is het goedkeuren van uurstaten.

Zou je het aanbevelen?

Snel en zonder inloggen kunnen de managers nu tussendoor even de uren goedkeuren van hun medewerkers. Vergeten kan bijna niet en de medewerkers zijn hier ook erg blij mee. Op de vraag of hij de Nétive Manager App zou aanbevelen aan collega’s, antwoordt Ben dan ook volmondig “Ja”.