Verslag: SAB-bijeenkomst 29 november 2019

Dinsdag 26 november vond de 2 e SAB bijeenkomst van Nétive plaats. Door onze verhuizing (juni) en de Grand opening (september) was het niet mogelijk om in 2019 de aangekondigde twee sessies te organiseren, maar wij zijn blij dat we ‘onze’ functioneel beheerders dit jaar toch nog konden verwelkomen. En Nétive is vast van plan om vanaf 2020 alsnog twee bijeenkomsten per jaar te organiseren en deze bijeenkomsten tot een waardige opvolger te maken van de releasebijeenkomsten die we in het verleden organiseerden.

Nétive VMS SAB meeting

Mede door het continu ritme van 12 releases per jaar kan Nétive flexibel ontwikkelen en nieuwe functionaliteiten relatief snel ‘live’ brengen. Daarbij kijkt onze afdeling Product Development telkens 2 kwartalen vooruit bij het inplannen van nieuwe ontwikkelingen en ‘improvements’. De Nétive roadmap is daarom altijd een vast onderwerp op de agenda van de SAB bijeenkomst, zodat we nieuwe releases kunnen bespreken en samen vooruit kunnen kijken naar geplande items. Dit keer werd het agendapunt verzorgd door Narada Bouwland (solution architect), waarbij hij de deelnemers meenam in onderwerpen als Mobiele app, ATS features, SoW development en Workforce Analytics.

Bij het bepalen van de agenda kijken we ook naar ‘trending topics’ en in dat kader is een belangrijk onderwerp Integraties (koppelingen). De deelnemers kregen een geïnspireerde uitleg over de integratie van Nétive VMS (single-tenant) in het complexe softwarelandschap van opdrachtgever BAM door Klaas van de Beek (applicatiespecialist), waarbij hij werd ondersteund door Daniëlle Spaans (consultant) die kort toelichtte hoe integratie werkt in combinatie met een multi-tenant VMS-omgeving.

Tenslotte werden de SAB’ers in twee sessies bijgepraat en gevraagd mee te denken in de stappen die Nétive zet om de dienstverlening aan opdrachtgevers en functioneel beheerders te optimaliseren:

IdeaLab

Deze portal biedt elke opdrachtgever en partner de mogelijk om wensen en suggesties kenbaar te maken bij Nétive. Vervolgens worden deze suggesties (geanonimiseerd) op IdeaLab gedeeld met alle opdrachtgevers, zodat iedereen de kans krijgt om comments te geven en ideeën te promoten (liken).

Mike van der Wal (directeur product development) gaf de groep inzicht in de criteria aan de hand waarvan ideeën beoordeeld worden en het proces dat een idee doorloopt van 1 e melding tot (wel/niet) planning op de roadmap. Ter illustratie werd een tweetal ideeën besproken vanuit de thema’s usability (positie workflowknoppen) en wettelijke wijzigingen (gender neutraliteit).

De boodschap die we wilden meegeven is dat IdeaLab tegenwoordig een actieve, waardevolle bron voor product development is en Nétive de voortgang en resultaten steeds duidelijker zichtbaar wil gaan maken.

Performance dashboards

Anouk Theuvenet (teamlead Support) sloot de middag af met een toelichting op de wijze waarop haar team steeds meer inzicht en grip krijgt op de trends en patronen in de serviceaanvragen die binnenkomen via Hello! Nétive.

Met de deelnemers is besproken dat we enerzijds op klantniveau (per org) meer inzicht willen geven in de aantallen en soorten serviceaanvragen die gelogd worden. Door deze inzichten te bespreken kan gezamenlijk gewerkt worden aan het structureel verminderen van de ‘grote vervuilers’ door bijvoorbeeld extra te investeren in kennis (training) of middels het doorvoeren van slimme verbeteringen in de workflows.

Anderzijds kan het team -VMS brede- items signaleren die de oorzaak zijn van veel voorkomende serviceaanvragen. Samen met opdrachtgevers en de afdeling Product Development kan vervolgens een plan van aanpak gemaakt worden om oplossingen te vinden die deze items structureel oplossen.

Conclusie

Wij kijken terug op wederom een zinvolle en inspirerende middag en zijn blij met de actieve deelname tijdens en positieve feedback na afloop van de deelnemers. Heel veel dank daarvoor!

Mocht u vragen of ideeën hebben naar aanleiding van dit verslag, neemt u dan gerust contact op met de Support desk of uw account-/partnermanager.