De WAB en het inhuren van uitzendkrachten

Op 1 januari 2020 zal de Wet arbeidsmarkt in balans in werking treden. Deze wet heeft vergaande gevolgen voor flexibele arbeid en daarmee indirect eveneens voor opdrachtgevers die veel gebruik maken van externe arbeid. Flex wordt immers duurder en minder flexibel, hetgeen maakt dat uitzendondernemingen, detacheringsbureaus en payrollondernemingen hun werkwijze dienen aan te passen en hun tarieven zullen verhogen. Indien u zaken doet met uitzendondernemingen, dan dient u rekening te houden met onderstaande aandachtspunten.

De oproepovereenkomst

Uitzendovereenkomsten zullen vanaf 1 januari 2020 in de regel eveneens kwalificeren als een oproepovereenkomst, omdat het aantal arbeidsuren niet eenduidig is vastgelegd en/of omdat de loondoorbetalingsverplichting is uitgesloten bij het wegvallen van het werk. Het gevolg is dat ingeplande werkzaamheden niet langer in de vier dagen voorafgaande aan de beoogde startdatum kunnen worden gewijzigd of geannuleerd. Is een wijziging of annulering toch noodzakelijk, dan kunnen de uitzendkrachten loon claimen over de geannuleerde of gewijzigde arbeidsuren. Uitzendondernemingen zullen dit risico via de algemene voorwaarden naar de opdrachtgever verleggen.

Daarnaast dienen uitzendkrachten na 52 gewerkte weken een vaste arbeidsomvang met loondoorbetalingsverplichting aangeboden te krijgen. Ook deze gevolgen zullen uitzendondernemingen proberen te verleggen naar de opdrachtgever, bijvoorbeeld door na 52 weken betaling over de vaste arbeidsomvang te claimen, in plaats van het feitelijk aantal gewerkte uren. Wees hier alert op en onderzoek alternatieven, zoals het werken met kortdurende detacheringsovereenkomsten of het uitzendbeding.

De transitievergoeding

De transitievergoeding is vanaf dag 1 aan werknemers verschuldigd. Uitzendondernemingen verhogen het tarief vrij algemeen met 2,78% van het loon, om de kosten van de transitievergoeding te compenseren. Enerzijds is dit percentage te hoog, nu niet aan iedere uitzendkracht een transitievergoeding wordt betaald. Anderzijds is dit percentage te laag, nu de transitievergoeding ook dient te worden berekend over de periode van vóór 1 januari 2020.

Bedenk welke afspraken u hierover wilt maken. Dienen de kosten in het tarief te worden verwerkt of dienen ze apart te worden gefactureerd, op het moment dat het uitzendbureau de kosten daadwerkelijk maakt. En vergeet de kosten niet terug te vragen, indien hiervoor wordt gereserveerd en u de werknemer zelf in dienst neemt. U krijgt het arbeidsverleden er immers bij.

Payrolling

In het geval van payrolling dient de rechtspositie van de voormalig uitzendkracht per 1 januari 2020 gelijk te worden gesteld aan de rechtspositie van werknemers in uw eigen organisatie. Dit impliceert dat alle arbeidsvoorwaarden minimaal gelijk dienen te zijn en dat payrollwerknemers niet meer flexibel kunnen worden ingezet.

Er zijn diverse payrollondernemingen die per 1 januari 2020 als uitzendbureau door het leven pogen te gaan en (payroll)werknemers aan u ter beschikking stellen als uitzendkrachten. Op zich is dit niet direct een probleem, zolang u maar zeer alert bent op de contractuele voorwaarden. De risico’s kunnen namelijk volledig naar uw organisatie worden verlegd, hetgeen impliceert dat u additionele arbeidsvoorwaarden dient te compenseren en net zolang de loonkosten van de payrollwerknemers dient te blijven betalen, zolang zij bij de payrollonderneming in dienst zijn. Dit kan behoorlijk in de papieren lopen.

Premiedifferentiatie

De WW-premie voor flexibele contracten is 5% hoger dan de WW-premie voor een contract voor onbepaalde tijd, met een vast aantal uren en een loondoorbetalingsverplichting. De WW premie voor flexibele contracten komt uit op 7,94% en de WW-premie voor vaste contracten komt uit op 2,94%.

Uitzendondernemingen zullen hun tarieven dus willen verhogen. De mate van deze verhoging hangt hoofdzakelijk af van de vraag in welke ‘vaksector’ zij vóór 1 januari 2020 waren ingedeeld en hoe hoog de Whk-premie is vastgesteld. Alle uitzendondernemingen hebben te maken met de hoge WW-premie en de transitievergoeding, op basis waarvan het onderscheid met name voortvloeit uit de Whk-premie. Een hoog ziekteverzuim impliceert een hoger tarief. Alsdan lijkt de vraag gerechtvaardigd waarom uw organisatie deze kosten dient te dragen, zeker als uw uitzendkrachten zich bijna nooit ziek melden.

Schroom niet om bij het uitzendbureau uit te vragen hoe het tarief is opgebouwd, althans om inzage te vragen in de kostprijs. Dit is niet ongebruikelijk en draagt bij aan de compliance die wederzijds nagestreefd dient te worden.

Jasper van der Voet
Advocaat in de sectie arbeidsrecht
Pellicaan Advocaten & Adviseurs

Heeft u vragen over de WAB, het inhuren van personeel of flexibele arbeid? Schroom dan eveneens niet om contact op te nemen met Nétive of Pellicaan Advocaten.