Aanbestedingswet

Sinds 18 april 2016 valt het inkopen van diensten rondom arbeidsbemiddeling niet meer onder het verlichte regime voor 2B diensten.

Aanbestedingsplichtige organisaties die voor meer dan EUR 2 miljoen extern personeel inhuren per jaar zijn verplicht zich aan deze wetgeving te houden. Specifiek voor deze doelgroep heeft Nétive haar VMS applicatie uitgebreid met ondersteuning voor een Dynamisch Aankoopsysteem (DAS).

Zowel MSP’s als Inhuurdesken kunnen gebruik maken van deze tool en garanderen dat de uitvraag volledig via de aanbestedingsregels zal verlopen.

Bekijk hier de functionaliteit van het Dynamisch Aankoopsysteem.