Inhuurdesk / Internal Managed Program

Als een organisatie volwassen wordt in haar visie op in-, door- en uitstroom van tijdelijk personeel, komen doelen als centralisering van de inhuur, tariefafspraken met de grootste leveranciers, garantie op 100% vervulling en compliance meestal hoog op de agenda. Tot hoe ver gaat de strategische roadmap met betrekking tot het beheer van het tijdelijke personeelsbestand? Welke behoeften zijn er momenteel binnen de organisatie en in de toekomst?

Wanneer centraal het heft in handen wordt genomen, dan is er behoefte aan een systeem dat niet alleen nu ondersteunt, maar ook in de toekomst. Een VMS is bij uitstek geschikt voor organisaties die al over een inhuurdesk beschikken of er een willen opzetten.

Inhuurvolume omzetten naar inkoopvoordeel

Soms wordt er gewerkt met tientallen (soms zelfs honderden) leveranciers voor alle inhuur. Als dit geen schaarste functies zijn, werkt dit niet in het voordeel. Het VMS maakt strategisch leveranciersmanagement mogelijk: door transparant de best presterende leveranciers zichtbaar te maken, kan er bepaald worden met wie er om de onderhandelingstafel gezeten wordt.  Afspraken maken met een beperkt(er) aantal voorkeursleveranciers leidt uiteindelijk altijd tot inkoopvoordeel.

Alle dossiers van externen op orde

Compliance is één van de belangrijkste drijfveren van een professioneel inhuurproces. Via een inhuurdesk kan het werken met kandidaten van verschillende leveranciers en zzp’ers 100% compliant verlopen.

Goede inleenkrachten weer terugvragen

Gedurende het aanvraagproces kan er met een VMS gezocht worden onder al het talent dat eerder is ingehuurd. De inhuuraanvraag kan gematcht worden met de bij u bekende kandidaten. Deze kandidaten zijn extra waardevol, omdat zij veel minder tijd nodig hebben voordat ze productief ingezet kunnen worden!

Procesoptimalisatie

Weten waar het proces stokt en waar het proces verbeterd kan worden? Door het VMS in te zetten voor alle stappen in het inhuurproces krijgt is er integraal inzicht in het proces. Dankzij de 24/7 beschikbare real-time managementinformatie en automatische signalering op “onderprestatie” kan men een continu verbeteringsproces ontwikkelen.