Kostenbesparing op externe inhuur

Als kostenbesparing op externe inhuur een belangrijke drijfveer is om een inhuurprogramma op te tuigen, kan er vaak veel resultaat geboekt worden. Deze resultaten kunnen directe kostenbesparingen opleveren, maar ook indirecte kostenbesparingen die ook bijdragen om lange termijn doelstellingen te kunnen bereiken. Voor directe kostenbesparingen kan geacht worden aan:

Resultaten door kostenbesparing Netive VMS

Marktwerking

Door de aanvraag naar een groep leveranciers of zelfs naar de hele open markt toe te sturen, komen meer concurrerende tarieven naar voren. Daardoor zijn kostenbesparingen van wel 8 tot 15% te realiseren.

Processen digitaliseren

Door het proces van aanvraag tot en met facturatie of delen hiervan te digitaliseren kunnen er ook kosten bespaard worden. Denk hierbij aan de verwerking van de talloze facturen bij de financiële administratie. Hiervoor worden vaak meerdere FTE’s ingezet, maar met goede digitalisering is dit terug te brengen tot hooguit enkele uren per week.

Benchmarken

De opbouw van een eigen database maakt tarieven vergelijkbaar. Wat is er in het verleden voor deze functie betaald? Of: wat zijn marktconforme tarieven? Allemaal vragen waarbij een VMS kan ondersteunen.

Risico’s beperken

Ook het vermijden van boetes van de arbeidsinspectie kun je zien als een kostenbesparing. Voornamelijk door de dossiervorming van een VMS goed te gebruiken kunt u boetes voorkomen en zo onnodige kosten besparen.

De juiste contractafspraken gebruiken

Een andere kostenbesparing is te realiseren door onder andere alle afspraken met leveranciers ook daadwerkelijk in een VMS vast te leggen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan alle juiste prijsafspraken, met alle omrekenfactoren erbij. Ook kan een VMS signaleren wanneer een uitzendkracht overgaat naar een payroll-tarief (denk aan signalen na 520 of 1040 uur). Ook cao-wijzigingen kunnen met 1 druk op de knop doorgevoerd worden. Zelfs met terugwerkende kracht.