De toegevoegde waarde van een Managed Service Provider – MSP

Als een organisatie volwassen wordt in haar visie op in-, door- en uitstroom van tijdelijk personeel, groeit de behoefte aan professionalisering. Hoog op de agenda komen dan doelen als centralisering van de inhuur, tariefafspraken met de grootste leveranciers, garantie op 100% vervulling en compliance. Veel organisaties besteden dit soort processen uit aan een Managed Service Provider (MSP). In deze zeer turbulente markt is het voor een MSP de kunst om continu relevant te blijven voor klanten.

Als organisaties de best passende MSP-oplossing kiezen, willen ze vaak de toekomstvisie van de MSP weten. Hoe zorgt deze dienstverlener voor continue verbetering en welke tooling brengt het als oplossing daarbij mee?

Zorgen voor compliance

Momenteel staat bij bijna elke inlener compliance als hoogste op de agenda. Als MSP wil men richting de opdrachtgever 100% compliance garanderen, zowel waar het gaat om externe regels als om interne regels. Denk hierbij aan:

  • De zorg voor de volledige contractafhandeling voor uitzenden, detacheren en / of de inschakeling van ZZP’ers. Van accountantsverklaring, algemene inleenvoorwaarden tot inleencontract of zelfs een werkvergunning voor een niet-EER kracht: op leverancier, medewerker en opdrachtniveau.
  • On- en offboarding van flexmedewerkers. Zorgen dat de medewerkers beschikken over de juiste tools, pasjes en toegang tot systemen als dat nodig is, en dat ze bij het verlaten van het pand ook weer alle zaken inleveren.
  • Volledig voldoen aan alle wet- en regelgeving: denk hierbij aan de AVG (GDPR), de Wet Flexibiliteit en Zekerheid of de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties waarmee zzp’ers en opdrachtgevers te maken hebben.

Optimalisatie van het inhuurproces

Als eenmaal de regie over het inhuurproces in handen is genomen en de inleencontracten compliant worden beheerd, komt optimalisatie in beeld. Verloopt het uitvraagproces naar alle leveranciers wel optimaal? Zijn alle interne goedkeuringen van inhurende managers in orde? Blijven ze daar niet te lang hangen? Waar zitten knelpunten? Zijn inhurende managers én toeleveranciers tevreden? Stellen de leveranciers voldoende kandidaten voor? Allemaal vragen van belang in deze fase van een inhuurprogramma.

Lagere kosten van inhuur

Wij geloven dat kostenreductie een samenspel is tussen tooling, dienstverlener en opdrachtgever. Een goed samenspel levert over het algemeen 10 tot 15% directe kostenbesparing op, dankzij:

  • Verbeterd inkopen
  • Procesoptimalisatie
  • Optimaal leveranciersbeheer

Managed Service Providers kunnen door onder meer het inhuurproces te optimaliseren en alle opdrachtgevers en leveranciers op één plaats te onderhouden, de marges sterk verbeteren.

Wij bieden ondersteuning in de onderbouwing van een businesscase voor de bestaande klanten of prospects.

Ondersteuning bij RFP’s en aanbestedingen

Managed Service Providers worden regelmatig gevraagd deel te nemen aan een RFP of aanbestedingstraject. MSP-partners van Nétive kunnen rekenen op een inhoudelijke ondersteuning tijdens zo’n uitvraagtraject.

succesresultaten van Nétive VMS