Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties

De handhaving van de wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (Wet DBA) is tot in ieder geval 1 januari 2020 uitgesteld, tenzij organisaties als kwaadwillend worden gezien. De handhaving was al eerder uitgesteld tot 1 juli 2018.

Het kabinet streeft naar nieuwe wet- en regelgeving op 1 januari 2020 om de Wet DBA te vervangen. Tot die tijd wordt de handhaving van de Wet opgeschort. Dus worden er een of meerdere zzp’ers ingehuurd? Constateert de Belastingdienst achteraf dat er sprake is van een dienstbetrekking? Dan krijgt de inhurende organisatie in ieder geval tot 1 januari 2020 géén correctieverplichtingen of naheffingsaanslagen loonheffingen. Ook worden er tot die tijd geen boetes uitgedeeld, tenzij een partij als kwaadwillend wordt aangemerkt.

Naleving van de wet is voor iedereen verplicht. Ook voor inhurende organisaties. Door te werken met door de belastingdienst goedgekeurde modelovereenkomsten, kan de inhurende organisatie sterk de risico’s vermijden dat deze als kwaadwillend wordt gezien. Ons VMS ondersteunt alle modelovereenkomsten via het ingebouwde compliance management systeem (digitaal dossier).