Pontoon

Partner / Nétive VMS
Pontoon logo

Introductie

Op zoek naar: betere toegang tot talent, 24/7 management informatie, geen inhuurrisico’s, direct en indirecte kostenbesparing en minder workload van stafafdelingen?

Pontoon biedt recruitment outsourcing oplossingen:

  • Broker / Managed Service Provider (MSP), waarbij wij de werving, selectie en het beheer van tijdelijk personeel (ZZP, interim, detacheren etc.) voor veel inhurende organisaties centraliseren in een inhuurloket, regisseren, beheren en optimaliseren. Personeelsaanvragen, leveranciers cont(r)acten, administratieve afhandeling, financiële en juridische inhuurrisico’s en de budgetbewaking worden gemonitord en gemanaged door een team van arbeidsmarktadviseurs, vaak aanwezig op klantlocatie. Ondersteund door software die de diverse administratieve processen op een zo geautomatiseerde en uniforme manier laat verlopen. Doelstellingen van een MSP-programma zijn het aantrekken van het beste tijdelijke talent, op het juiste moment tegen marktconforme tarieven, minder workload voor inhurende managers & stafafdelingen en een gestroomlijnd, risicoloos inhuurproces.
  • Recruitment Proces Outsourcing (RPO) waarbij een organisatie een deel van haar recruitment van eigen, vast personeel uitbesteedt: bijvoorbeeld de werving, selectie & testen van kandidaten. In geval van een tijdelijke piek is uitbesteding van het volledig recruitment proces ook mogelijk, van capaciteitsplanning tot en met onboarding. Bijvoorbeeld de introductie van nieuw product, opening van een nieuwe vestiging of nieuwe klant van opdrachtgever. We bouwen samen met opdrachtgever aan haar werkgeversmerk, zijn een onderdeel of verlengstuk van de recruitment afdeling en zorgen voor de aanwas van het talent op het juiste moment, met de juiste kennis en ervaring tegen marktconforme arbeidsvoorwaarden. RPO biedt opdrachtgevers een schaalbare capaciteitsoplossing, snellere en relatief goedkopere invulling van vacatures, versterking van haar werkgeversmerk en de bouwen en beheren van talentenpools.

  • Wil een organisatie nóg een stap verder? Met Total Talent Management (TTM) integreren we recruitment voor vast én flexibel personeel op efficiënte wijze, met een integrale recruitment aanpak ondersteund door slimme tools waarbij het benodigde en aangeboden talent de basis vormt, ongeacht de contractvorm.