Nétive Producten

Gebruikmakend van de allerbeste technologie, bieden wij een multi tenant Vendor Management Systeem ter ondersteuning van alle uitdagingen op het gebied van inhuur en beheer van personeel. Wij helpen met een combinatie van ATS, VMS en FMS en Analytics in een volledig geïntegreerde oplossing die klaar is voor de toekomst.

Nétive VMS logo

Het Nétive Vendor Management Systeem is onze geïntegreerde “Software As A Service” oplossing, waarmee grip op het volledige proces van inhuur verkregen wordt. Van behoeftestelling en contractering tot en met factuur: alle stappen in het inhuurproces worden overzichtelijk en transparant ondersteund voor alle medewerkers binnen de organisatie.

Lees verder

Nétive DAS logo

Inhuur van extern personeel valt al snel onder de aanbestedingsplicht sinds het in werking treden van de Aanbestedingswet 2016. Door het verdwijnen van het onderscheid tussen 2a- en 2b-diensten, geldt dit al snel voor de opdrachten van veel zzp’ers, gedetacheerden en/of uitzendkrachten. Met het Nétive Dynamisch Aankoopsysteem kunt u op een rechtmatige manier zzp’ers inhuren volgens de formele aanbestedingsprocedure “Dynamisch Aankoopsysteem”.

Lees verder

Nétive VMS Dashboarding en Reporting

Als add-on op de VMS technologie en de standaard rapporten en dashboards biedt Nétive VMS de Advance Workforce Analytics module.

Lees verder

Nétive FMS logo

Het Freelancer Management Systeem (FMS) is onze oplossing waarmee uw organisatie o.a. de markt van zelfstandige professionals kan ontsluiten. Professionals kunnen zich inschrijven op uw marktplaats. U kunt vervolgens aanvragen uitzetten naar de ingeschreven professionals, of zelf zoeken in uw database.

Lees verder

Nétive SOW logo

Met Nétive Statement of Work (SOW) koopt u compliant, efficient en eenvoudig diensten in bij uw leveranciers. Deze diensten zijn doorgaans niet vergelijkbaar met reguliere inhuur en moeten daarom anders verwerkt worden.

Met Nétive SOW krijgt u door een eenvoudige administratie en automatische bewaking volledig grip op uw kosten voor deze ingekochte diensten.

Lees verder