Nétive VMS Advanced Workforce Analytics

Nétive Advanced Workforce Analytics

Als add-on op de VMS technologie en de standaard rapporten en dashboards biedt Nétive VMS de Advance Workforce Analytics module.

Met de standaard rapporten en dashboard module word je in staat gesteld historische statistische analyses te doen op deelprocessen in het VMS. Maar als je de stap van door data ondersteunde besluitvorming naar data gestuurde besluitvorming wil maken, stelt dit hogere eisen aan je datatools. De behoefte verschuift van rapporten naar Business Intelligence.

Hierin biedt Nétive VMS uitkomst met de Advanced Workforce Analytics module. Gebruikmakend van de Einstein Analytics (Business Intelligence) techniek van Salesforce, stelt Nétive VMS je in staat analyses uit te voeren over het integrale inhuurproces. En dat op een nog nooit eerder vertoonde interactieve wijze! 

Toegankelijke Business intelligence voor de inhuur professional

Verder hoef je ook geen data analist in dienst te hebben om chocola te maken van je gegevens. Nétive VMS voorziet je van een drietal dashboards op operationeel, tactisch en strategisch niveau, waarmee je direct aan de slag kan!

Neem de volgende stap in je data volwassenheid met de integrale, interactieve, direct bruikbare en voor het HR vak specifieke Business Intelligence tool van Nétive VMS: Advanced Workforce Analytics.

Advanced Workforce Analytics Netive VMS video