Nétive Dynamisch Aankoopsysteem of DAS

Inhuur van extern personeel valt al snel onder de aanbestedingsplicht sinds het in werking treden van de Aanbestedingswet 2016. Door het verdwijnen van het onderscheid tussen 2a- en 2b-diensten, geldt dit al snel voor de opdrachten van veel zzp’ers, gedetacheerden en/of uitzendkrachten.

Netive DAS aanbieding laptop

Het versturen van vacatures via inhuursegmenten naar de open markt is in veel gevallen niet meer toereikend, omdat deze al snel formeel aanbesteed moeten worden.

Het Nétive Dynamisch Aankoopsysteem is een passend alternatief voor aanbestedingsplichtige organisaties. Een Dynamisch Aankoopsysteem is geen ICT systeem, maar een aanbestedingsprocedure voor de gangbare aankopen van werk, leveringen of diensten, die voldoen aan de behoeften van de aanbestedende dienst.

Ons Dynamisch Aankoopsysteem is geïntegreerd in het Nétive Vendor Management System (VMS). Ons VMS zorgt voor een eenduidige en digitale inrichting van alle processtappen voor het inhuren van extern personeel. Bijkomend voordeel is dat met behulp van ons VMS ook de compliance is gewaarborgd en de financiële- en juridische risico’s van de inhuur beperkt zijn.

Netive DAS dashboard