Contractvorming met Nétive DAS

Na gunning van de inhuuropdracht wordt de contractvorming afgehandeld door de leverancier, intermediair of zzp’er. Compliance is hierin natuurlijk belangrijk, daarom wordt de opdrachtbevestiging en andere belangrijke documenten vastgelegd in het digitaal dossier.

Reductie compliance risico’s

De procedure via het Dynamisch Aankoopsysteem garandeert een rechtmatige vorming van de inhuuropdracht. Andere compliance risico’s – bijvoorbeeld de Wet deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA), Wet Keten Aansprakelijkheid (WKA) en Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) – worden maximaal gereduceerd.

Publicatie van gunningen

Na gunning van de inhuuropdracht wordt het procesverbaal van gunning automatisch opgemaakt en verspreid onder de leveranciers die een offerte hebben uitgebracht. Daarnaast worden alle gunningen gepubliceerd.

vms-contractbeheer-tijdlijn-mac

Alle details terug te vinden op één pagina

In de opdrachtpagina is alle relevante informatie over de opdracht beschikbaar. Denk hierbij aan afdelingsinformatie, looptijd van de opdracht, tarief, belangrijke documenten van de kandidaat, de leverancier en de inhurende manager etc.

Tijdlijn van de opdracht

Een opdracht kan wel eens wijzigen. Met behulp van de tijdlijn van de opdracht kan men zien welke gegevens zijn gewijzigd over de looptijd van de opdracht. Door de datum van de wijziging te selecteren wordt eenvoudig de voorgaande situatie weergegeven.

Tarief afspraken zijn terug te vinden

In de overzichtspagina van de opdracht wordt het geldende tarief voor de opdracht getoond. Dit kan overigens gekoppeld zijn aan een prijsafspraak of CAO. Het is ook mogelijk om diverse toeslaguren, overuren of vergoedingen en inhoudingen vast te leggen in de opdracht.