Dashboarding & Reporting

Krijg de inzichten en gegevens die nodig zijn om slimmere inhuurbeslissingen te nemen.

Meer dan 100 standaard rapportages

Op zowel strategisch, tactisch als operationeel gebied worden standaard rapporten meegeleverd. Denk hierbij aan de volgende rapporten:

Operationele rapporten:

Het is mogelijk om een overzicht te maken van bijvoorbeeld facturen per klant en de bijhorende status, openstaande facturen van leverancier, klant of inhuurdesk. Ook is het mogelijk om te rapporteren op alle gebruikers van een opdrachtgever, de opdrachtwaarde per kostendrager of afdeling, of het aantal geregistreerde uren.

Tactische rapporten:

Via dezelfde rapportagemodule kan gerapporteerd worden op het aantal actieve opdrachten per maand, de aanvraagredenen per functie, overzicht van de verwachte kosten van inhuur per jaar, kwartaal, maand of vier weken of een rapport over de leveranciersperformance.

Strategische rapporten:

Op strategisch niveau staan standaard rapporten klaar over tariefonderhandelingsresultaten, de doorlooptijd van open vacatures, een overizcht van de vervullingstijd per functiecategorie, de status van leveranciers documenten of het gemiddelde aantal dagen voordat het digitaal dossier volledig aangevuld is.

Super snel rapporten en dashboards maken

Rapportages maken in Nétive VMS is makkelijk met de standaard Salesforce functionaliteit voor Reporting & Dashboarding. Klik en sleep informatie naar de velden, filters, groepen en grafieken die je wilt hebben en je krijgt realtime inzicht, waarbij je ook nog eens verder kunt inzoomen op de gegevens die je nodig hebt.

Neem gefundeerde beslissingen

Op basis van realtime rapportages kunnen gefundeerde beslissingen worden genomen over de sourcingstrategie, de spend en de leveranciers.