VMS Leverancier-management-desktop

Leveranciersmanagement

Leveranciersmanagement is eenvoudig te reguleren in Nétive VMS, ongeacht het aantal leveranciers waar zaken mee gedaan wordt. Voor alle uitzend- en detacheringsorganisatie en ZZP’ers geldt dat alle afspraken centraal vastgelegd worden. Met behulp van de uitgebreide rapportage- en dashboardmodule kan de performance van de leveranciers worden gemeten.

Alleen gecontracteerde leveranciers mogen leveren

Nétive VMS biedt de mogelijkheid om enkel gecontracteerde leveranciers toegang te geven tot de applicatie.

Complete dossiers van mijn leveranciers

Het leveranciersdossier biedt mogelijkheden om de benodigde documenten op te slaan. Denk bijvoorbeeld aan algemene voorwaarden, AVI, verklaringen van de Belastingdienst of bedrijfsspecifieke documenten. Het is mogelijk om hier restricties op toe te passen, zodat een leverancier pas een kandidaat mag aanbieden of gefactureerd kan worden als deze bepaalde documenten heeft geupload of geaccordeerd. Details over facturatie (factuuradres, BTW nummer, etc) kun je eenvoudig vastleggen in het profiel van de leverancier, zodat deze gegevens gebruikt kunnen worden voor de facturatie.

Performance van mijn leveranciers

Middels rapportage en dashboarden is het mogelijk om de leveranciersperformance te meten. Het is onder andere mogelijk om te rapporteren op doorlooptijd, tarieven of aangeboden kandidaten.

Open of gesloten Vendor Management Systeem

Zet het VMS open zodat alle leveranciers en ZZP’ers zich kunnen registreren. Zo is het mogelijk om veel potentiële kandidaten te vinden en de beste kandidaat te selecteren. Een andere oplossing is om zelf het leverancierbeheer te doen met de geselecteerde leveranciers.