Workflow & Goedkeuring

Uw eigen goedkeuringsstructuur & workflow

Wij raden aan om per multi-tenant applicatie maximaal 5 workflows te gebruiken en eventueel sommige te hergebruiken. Echter, er zitten geen limieten op voor het gebruik van verschillende workflows per organisatie. Per organisatie kunnen eigen processen en goedkeuringsstructuren worden gebruikt.

Audittrail

Alle stappen van het goedkeuringsproces worden in een audittrail vastgelegd in Nétive VMS. Van elke stap wordt de gebruiker, het tijdstip en de actie vastgelegd.

Goedkeuring of Machtiging

Een bestaande goedkeuringsstructuur kan ingesteld worden in de applicatie. Aan de hand van de opdrachtwaarde kan de applicatie de opdracht ter goedkeuring versturen naar de juiste persoon met de juiste bevoegdheden.