Netive Connect

In de webinar van 13 januari 2022 vertellen we je over alle ins en outs van Nétive Connect, dus schrijf je in!

Verminder de administratie voor de leverancier van extern personeel met Nétive Connect

Uitzend- en detacheringsbureaus die personeel leveren aan inhurende organisaties hebben helaas te maken met veel handmatig administratief werk. De kosten van dit werk zijn slecht voor de marge van het bureau en zullen daarom tot op zekere hoogte deel uitmaken van de totale kosten van het inhuren van extern talent. Met het Nétive Connect platform behoort dit allemaal tot het verleden. Nétive Connect is een integratieplatform uitsluitend voor het uitwisselen van gegevens tussen Nétive VMS en de systemen van uitzend- en detacheringsorganisaties.

Welk administratief werk?

De hoeveelheid administratief werk, zelfs in een redelijk geautomatiseerd proces, is nog steeds behoorlijk groot. Laten we aannemen dat bijvoorbeeld een inhurende organisatie gebruikt maakt van een VMS en dat een uitzend- of detacheringsbureau gebruikt maakt van een of-the-shelf systeem of eigen softwareproduct. Laten we die laatste voor nu even midofficesysteem noemen. Het handmatige werk dat nog gedaan moet worden is:

  • Aanvraag ophalen uit het VMS
  • Aanvraag invoeren in het midofficesysteem om te beginnen met werven en matchen
  • Downloaden van het CV uit het midofficesysteem
  • Het CV uploaden in het VMS 
  • Contractgegevens downloaden uit het VMS
  • Contractgegevens invoeren in het midofficesysteem
  • Overnemen van urenstaten uit het VMS systeem in het midofficesysteem om de medewerkers te kunnen uitbetalen
  • Facturen downloaden uit het VMS
  • Factuurgegevens invoeren in het midofficesysteem

Om het nog erger te maken, moet een bureau dit zo goed als zeker voor elke klant anders doen, omdat ze mogelijk verschillende VMS systemen hebben of verschillende implementaties van hetzelfde VMS.