Statement of Work – Workflow en goedkeuring

Goedkeuring van uw SoW: nooit meer discussie...

Een Statement of Work kan, net zoals bijvoorbeeld een inhuuraanvraag of een werkbriefje, via een goedkeuringsproces verlopen. Het proces van goedkeuring binnen uw organisatie kan volledig door ons systeem worden afgehandeld. Ook uw leverancier, inhuurdesk of MSP kan in dit proces worden betrokken. Doordat u de afspraken op het Statement of Work vastlegt en vervolgens door alle betrokken laat bevestigen, ontstaat er nooit meer een discussie over uitgaven als gevolg van een Statement of Work.

Omdat elke organisatie andere goedkeuringsprocessen heeft, richten onze implementatieconsultants samen met u de gewenste goedkeuringsprocessen in voor uw organisatie.

In onderstaande video leggen we uit hoe dit conceptueel werkt.

Audittrail

Alle stappen van het goedkeuringsproces worden in een audittrail vastgelegd in Nétive VMS. Van elke stap wordt de naam van de goedkeurder, het tijdstip en de uitgevoerde actie vastgelegd. Deze audittrail loopt geheel door tot en met de facturering!

Uiteraard leggen we ook de doorlooptijden van elk van de goedkeuringsprocessen vast, zodat u kunt analyseren waar eventuele bottlenecks kunnen zitten.