Mutaties met terugwerkende kracht via Nétive VMS

Via Nétive VMS is het mogelijk om mutaties met terugwerkende kracht of in de toekomst door te voeren: alle gegevens zoals urenstaten en facturen die gerelateerd zijn, worden automatisch bijgewerkt.

vms-contractbeheer-tijdlijn-mac

CAO wijzigingen met terugwerkende kracht

CAO wijzigingen met ingangsdatum in het verleden zijn geen probleem voor Nétive VMS. Vul simpelweg de ingangsdatum in en de applicatie hanteert automatisch vanaf wanneer het nieuwe afspraken geldig zijn, ook als deze datum in het verleden ligt. Met behulp van de tijdlijn, kun je deze wijzigingen eenvoudig terugvinden.

Tariefswijzigingen met terugwerkende kracht

Het doorvoeren van een tariefswijziging kan gemakkelijk in Nétive VMS, ook met terugwerkende kracht. Alle geschreven uren worden afgeboekt en worden opgeboekt tegen het nieuwe tarief.

Na wijzigingen wordt een nieuwe opdrachtbevestiging gegenereerd

Nieuwe tarieven vragen in sommige gevallen ook om nieuwe opdrachtbevestigingen. Nétive VMS genereert automatisch een nieuwe opdrachtbevestiging met de gewijzigde tarieven.

Goedkeuringsstructuur hanteren bij wijzigingen

Bij het wijzigen van een bestaande opdracht kan een goedkeuringsstructuur gehanteerd worden, zodat de juiste mensen binnen de organisatie het akkoord geven.