Uitnodigen van leveranciers met Nétive DAS

Als het Dynamisch Aankoopsysteem gepubliceerd is worden alle ingeschreven en toegelaten leveranciers, intermediairs en zzp’ers per mail uitgenodigd om een aanbieding te doen op een vacature voor een tijdelijke functie. Partijen die na het versturen van de vacature ingeschreven zijn kunnen de vacature ook inzien.

Plaatsingsfase

Tijdens de plaatsingsfase van het Dynamisch Aankoopsysteem worden aanvragen in het dynamisch aankoopsysteem geplaatst en mogen alle toegelaten partijen hierop aanbieden.

Transparante, non-discriminatoire beoordeling

De aanbiedingen worden beoordeeld volgens de vastgestelde procedure. Eventueel kunnen interview/verificatiegesprekken binnen de aanbieding vastgelegd worden. Op basis van de vooraf vastgestelde beoordelingscriteria in combinatie met de EMVI wordt de best passende kandidaat geselecteerd. Door deze procedure te gebruiken wordt een transparante en non-discriminerende beoordeling gegarandeerd.

EMVI berekening

De geintegreerde EMVI (Economisch Meest Voordelige Inschrijving) berekeningswijze sorteert de binnengekomen aanbiedingen direct op prijs/kwaliteitverhouding.