Vacaturemanagement

In goede banen leiden van alle tijdelijke vacatures.

Nétive VMS zorgt dat alle aanvragen centraal worden geregistreerd en afgehandeld. Wat Nétive VMS uniek maakt, is de mogelijkheid om vacatures te ontsluiten naar de eigen leveranciers of naar de open markt. Daardoor kunnen intermediairs direct aan de slag met het zoeken en snel de juiste kandidaat voor het beste tarief voorstellen. In één overzicht kan de opdrachtgever alle kandidaten van alle intermediairs beoordelen op kwaliteit en tarief. Ook budgettair ontstaan er geen verrassingen: op het moment dat de aanvraag wordt ingevuld, is een indicatieve totaalrekening beschikbaar.

Geen inhuur meer buiten het zicht om

Controle krijgen over de inhuur, één centraal punt voor alle aanvragen. Eenvoudig nieuwe aanvragen invullen door de inhurende managers middels de voorgedefinieerde profielen (templates). Er wordt niet meer ingehuurd bij partijen waar geen overeenkomst mee is.

Alleen inhuur met goedkeuring

Op de vacature wordt de begin en einddatum door de inhurende manager geplaatst. Op basis van het profiel kan al een indicatie van de verplichting worden berekend. De budgetbeheerder keurt de vacature digitaal goed of af. Ook is er te zien waar er een vacature blijft hangen binnen de organisatie.  Alle stappen worden per minuut vastgelegd in een zogenaamde audittrail.

Leveranciers accepteren de inleenvoorwaarden

Voordat de kandidaat wordt voorgesteld, worden digitaal de inleenvoorwaarden aan de leverancier gepresenteerd. Deze dienen goedgekeurd te worden.

Snel een top 5 aan kandidaten

Binnen de afgesproken tijd wordt er lijst met kandidaten ontvangen met de daarbij behorende documenten en hieruit kan een top 5 voor de inhurende manager gekozen worden.

Accepteren en afwijzen van kandidaten en leveranciers

Met 1 druk op de knop wordt de juiste kandidaat geaccepteerd.