Vacaturemanagement in Nétive VMS

In goede banen leiden van alle tijdelijke vacatures.

Nétive VMS zorgt dat alle aanvragen centraal worden geregistreerd en afgehandeld. Wat Nétive VMS uniek maakt, is de mogelijkheid om vacatures te ontsluiten naar uw eigen leveranciers of naar de open markt. Daardoor kunnen intermediairs direct aan de slag met het zoeken en snel de juiste kandidaat voor het beste tarief voorstellen. In één overzicht kan de opdrachtgever alle kandidaten van alle intermediairs beoordelen op kwaliteit en tarief. Ook budgettair ontstaan er geen verrassingen: op het moment dat de aanvraag wordt ingevuld, is een indicatieve totaalrekening beschikbaar.

Nétive VMS aanbieden vacature

Geen inhuur meer buiten het zicht om

U wenst controle te krijgen over uw inhuur. Eén centraal punt voor al uw aanvragen. Eenvoudig nieuwe aanvragen, te plaatsen door uw inhurende managers aan de hand van  u voor gedefinieerde profielen (templates). Er wordt niet meer ingehuurd bij partijen waar u geen overeenkomst meehebt.

Alleen inhuur met goedkeuring

De inhurende manager plaatst op de vacature de begin- en einddatum . Op basis van het profiel kan al een indicatie van het budget worden berekend. De budgetbeheerder keurt de vacature digitaal goed of af. U ziet waar een vacature in uw organisatie mogelijk blijft hangen. Alle stappen worden per minuut vastgelegd in een zogenaamde audittrail.

Uw vacature binnen enkele minuten bij uw leveranciers en freelancers

Binnen enkele minuten ligt uw vacature bij uw leveranciers en freelancers. Sommige leveranciers ontvangen direct de vacature. Anderen ontvangen de vacature(s) eventueel met een vertraging.

Uw leverancier accepteert uw inleenvoorwaarden

Voordat de kandidaat voorgesteld kan worden, dient de leverancier de inleenvoorwaarden digitaal goed te keuren .

Snel een top 5 aan kandidaten

U ontvangt binnen de door u afgesproken tijd kandidaten met daarbij de vereiste documenten en u kiest een top 5 voor de inhurende manager.

Accepteren en afwijzen van kandidaten en leveranciers

Met een druk op de knop accepteert u de juiste kandidaat of kandidaten. Indien wenselijk kunnen de afgewezen kandidaten ook met één druk op de knop worden afgewezen en per afgewezen kandidaat kan er ook een individuele terugkoppeling worden gegeven.

Featurevideo Aanvraagproces Netive VMS