Workflow & Goedkeuring in Nétive VMS

Eigen procuratiestructuur & workflow

Wij raden aan om per multi tenant applicatie maximaal 5 workflows te gebruiken en eventueel sommige te hergebruiken. Echter, er zitten geen limieten op voor het gebruik van verschillende workflows in de organisatie.  Eigen processen en goedkeuringsstructuur per organisatie kunnen blijven.

Audittrail

Alle stappen van het goedkeuringsproces worden in een audittrail vastgelegd in Nétive VMS. Van elke stap wordt de gebruiker, het tijdstip en de actie vastgelegd.

Procuratie

Een bestaande procuratiestructuur kan ingesteld worden in de applicatie. Aan de hand van de opdrachtwaarde kan de applicatie de opdracht ter goedkeuring versturen naar de juiste persoon met de juiste bevoegdheden.