Release Nétive VMS augustus 2019

Release Nétive VMS augustus 2019

De 8.0 release zal vanaf maandag 5 augustus beschikbaar zijn in de acceptatieomgeving en zal vanaf maandag 12 augustus worden geüpdatet naar de productieomgeving. Meer informatie kunt u vinden in de release notes in Hello! Nétive.

Netive VMS logo en salesforce logo

Mogelijkheid om diverse valuta vast te leggen in de prijsafspraken

Prijsafspraken worden nu ook vastgelegd in een specifieke valuta. Alle tarieven binnen een prijsafspraak maken gebruik van deze valuta. Een prijsafspraak wordt pas toegepast indien de aanbieding of opdracht valuta overeenkomst met de prijsafspraak valuta. Migratie van reeds aanwezige prijsafspraken is niet nodig, de omgevingsvaluta is standaard al toegepast.

Mogelijkheid voor het importeren van wisselkoersen

Valutabeheer is makkelijker geworden door toevoeging van een CSV import. Een SAB-er kan wisselkoersen inlezen vanuit een CSV bestand waarna de geïmporteerde wisselkoersen direct aanpasbaar zijn voordat ze worden opgeslagen. (DEV-16383)