Netive VMS release december 2018

Release Nétive VMS december 2018

De release van december is vanaf woensdag 12 december beschikbaar in de acceptatie-omgeving en wordt vanaf dinsdag 18 december geüpdatet naar de productieomgeving.

Netive VMS logo en salesforce logo

Omschrijving werklocatie beschikbaar voor werken-bij-sites (DEV-14728)

Onze OpenAPI is uitgebreid met de omschrijving van de werklocatie.
Door de werklocatie enthousiast te omschrijven en deze op te nemen in je werken-bij-site, krijg je nog meer kans om talent te interesseren voor je vacature.

Nog eenvoudiger koppelingen maken met Nétive! (DEV-14620)

Ongetwijfeld ben je al bekend met ons OpenAPI framework, dat al door vele opdrachtgevers én leveranciers wordt gebruikt om te koppelen met ons systeem. Dit framework is gebaseerd op zogenaamde “SOAP-XML” berichten: een zeer robuuste manier van communiceren, maar daarom ook wel lastiger om te implementeren.

Om de drempel nog verder te verlagen om met ons systeem te koppelen, hebben we een additionele berichtstandaard toegevoegd aan onze OpenAPI voor een aantal webservices: RESTful. Dit is een behoorlijk “lichtere” manier van communiceren en daarom makkelijker te implementeren.
In deze release voegen we ondersteuning voor het bewerken van stamdata toe via RESTful: afdelingen, kostenplaatsen, klantgebruikers en rollen van klantgebruikers. Uiteraard hebben we de documentatie bijgewerkt en van voorbeelden voorzien.

Opgelost: export opdracht mislukt als extern ID van aanvraag niet was ingevuld. (APF-5435)

Bij een bepaalde inrichting van de opdrachtexport konden opdrachten niet worden geëxporteerd als het extern ID van de aanvraag niet was ingevuld. Dit is opgelost: een niet ingevuld extern ID van de aanvraag in de opdracht houdt de export nu niet meer tegen.

Opgelost: aanvragen overzicht filtering werkte niet goed bij zeer grote aantallen aanvragen (APF-5223)

Wanneer in een omgeving grote aantallen aanvragen aanwezig zijn, kon het voorkomen dat het gebruik van het filter op aanvragen een foutmelding veroorzaakte. Dit is opgelost. Wanneer wordt gefilterd, worden maximaal 1000 resultaten getoond. Dit is gelijk aan de werking op de overzichtspagina’s voor opdrachten, urenstaten en facturen.

Optimalisatie handmatig anonimiseren  (APF-5222)

Voor deze release kon je alleen kandidaten en medewerkers handmatig anonimiseren als er geen restricties van toepassing waren. Vanaf deze release kan je het handmatig anonimiseren ook initiëren als er restricties zijn. Als er restricties zijn, wordt het anonimiseren tijdelijk uitgesteld en automatisch alsnog door het systeem uitgevoerd zodra de restricties niet meer van kracht zijn. Hierdoor loop je geen risico meer op het vergeten van een verzoek tot verwijdering van gegevens: het systeem doet dit dus nu automatisch zodra het kan.

Opgelost: niet ingelogde gebruiker ziet geen voetteksten op een pagina (APF-5212)

Op de publiekelijk toegankelijke pagina’s zijn vanaf deze release de voetteksten weer zichtbaar.

Optimalisatie digitaal dossier restricties op verkort aanbieden (APF-5189)

Als je gebruik maakt van het “verkort” en “volledig” proces bij het aanbieden van kandidaten, hebben we het toepassen van het digitaal dossier logischer gemaakt. Dit gaat om de restrictie op het volledig aanbieden van een kandidaat door een leverancier. Als je gebruikt maakt van deze restrictie, dan wordt deze pas opgelegd nadat de kandidaat is geaccepteerd en niet tijdens de eerste initiële verkorte aanbieding. Dit is aanzienlijk minder verwarrend voor een leverancier.

Opgelost: sollicitanten en mobiliteitskandidaten worden ten onrechte geanonimiseerd alsof het zzp’ers zijn  (APF-5188)

Ons systeem maakt onderscheid hoe kandidaten moeten worden geanonimiseerd aan de hand van het type kandidaat. Dit biedt extra flexibiliteit en controle over het anonimiseren. Alleen werden sollicitanten die solliciteerden via een werke-bij-site en mobiliteitskandidaten geanonimiseerd alsof het zzp’ers waren. Dit is in deze release hersteld.

Opgelost: inzicht digitaal dossier bij beperkte rechten (APF-5163)

In de vorige release was een foutje geslopen, waarin documenten in het digitaal dossier helemaal niet meer zichtbaar waren in de lijst als je geen inzagerechten had op het document. Als je geen inzagerechten had op een document, dan kon je voorheen nog wel de titel en de status van het document zien. Hierdoor kon je dus wel zien of (en waarom) een restrictie van toepassing was, zonder daadwerkelijk toegang te hebben tot het document.
In deze release is het tonen van de titel en de status van het document weer hersteld en zijn deze dus weer zichtbaar voor documenten waarop je geen inzagerechten hebt.

Bepaling bewaartermijn voor reeds uitgeschreven kandidaten (APF-5141)

Bij het activeren van de anonimiseringsfunctionaliteit voor kandidaten wordt standaard de datum waarop de bewaartermijn verloopt ingesteld op basis van de inschrijvingsdatum. Voor reeds uitgeschreven kandidaten wordt deze datum voortaan gelijkgesteld aan de datum van uitschrijven.

Meldingen omtrent anonimiseren aangescherpt (APF-5102)

Soms is anonimiseren niet mogelijk, bijvoorbeeld omdat een aanbieding van de betreffende kandidaat nog in behandeling is. Voorheen werd altijd een melding getoond dat anonimiseren niet mogelijk was. Vanaf deze release wordt alleen een melding getoond dat anonimiseren niet mogelijk is als deze relevant is. Bijvoorbeeld: bij een kandidaat waarvan de bewaartermijn nog niet verstreken is wordt geen melding getoond. Kortom: er worden alleen nog maar meldingen getoond als anonimiseren handmatig gewenst is of automatisch is bepaald dat het wenselijk is.

Opgelost: foutmelding bij invullen functie in kandidaatformulier (APF-5023)

Bij het invullen van een functie in het kandidaatformulier, kreeg men in uitzonderlijke gevallen een foutmelding dat de naam van de functie te lang was. Deze fout is verholpen.

Opgelost: personeelsnummer en opmerkingenveld op medewerkerformulier niet instelbaar via verborgen velden configuratie (APF-4970)

Het veld “personeelsnummer” werd niet juist getoond op het medewerker formulier. Dit werd wel getoond in de samenvatting, maar nooit in de volledige weergave. Het veld “opmerkingen” werd niet in alle gevallen getoond op het medewerker formulier. Vanaf deze release kunnen deze twee velden weer correct worden ingesteld via de “verborgen velden” instellingen.

Opgelost: verplichte velden werden niet altijd aangemerkt met een rode streep in het aanvraagformulier (APF-4582)

In sommige gevallen werd niet goed getoond of een veld verplicht was in het aanvraagformulier. Pas zodra het formulier werd opgeslagen, werd een eventuele foutmelding getoond als er nog velden moesten worden ingevuld. Dit is met deze release hersteld: velden worden als verplicht getoond als deze als zodanig zijn ingesteld.

Opgelost: ZZP’er ontvangt inloggegevens dubbel na definitieve opdracht (APF-3594)

In een aantal gevallen ontving de ZZP’er inloggegevens dubbel, zodra de opdracht definitief was gemaakt. Dit is met deze release verholpen.

Opgelost: aanvraag was niet te openen als er veel distributieregels opgenomen waren (APF-3107)

Opgelost: werkbare dagen werden niet juist aangepast op de urenstaat (APF-254)

Op het moment dat de werkbare dagen werden aangepast in een opdracht, kon het voorkomen dat een eerder aangemaakte urenstaat niet meer goed kon worden ingevuld of verwerkt. Via onze servicedesk werden dit soort urenstaten weer hersteld. Vanaf deze release is dit niet meer nodig: wijzigingen in de werkbare dagen worden weer correct verwerkt in reeds bestaande urenstaten.

Netive service desk

Support

Vragen? Neem contact op met onze servicedesk door vragen te registreren in Hello! Nétive. Klik op de knop hieronder en log in om een serviceaanvraag te loggen.

Wij helpen graag!