Release Nétive VMS februari 2020

Release Nétive VMS februari 2019

De release van februari 2019 is vanaf maandag 18 februari beschikbaar in de acceptatie-omgeving en wordt vanaf maandag 25 februari geüpdatet naar de productieomgeving.

Netive VMS logo en salesforce logo

Wijzigen gebruikersnaam

Het is nu mogelijk voor Super Applicatie Beheerders om de gebruikersnaam van een gebruiker te wijzigen in het profiel van de betreffende gebruiker. Mits deze optie in systeeminstellingen is aangevinkt, kunnen gebruikers ook zelf hun gebruikersnaam wijzigen (DEV-14796).

Nétive Open API: toevoeging ondersteuning voor beoordelingscriteria

Het Nétive API platform is uitgebreid met ondersteuning voor beoordelingscriteria.

Via onze webservices kun je nu de beoordelingscriteria ophalen die met een aanvraag zijn verbonden. Deze beoordelingscriteria kan je dan bijvoorbeeld tonen op een werken-bij site. Ook de antwoorden, die een kandidaat bijvoorbeeld tijdens het solliciteren invult, kunnen worden teruggegeven via onze integratielaag.

Het gaat om de volgende webservices:
jCorporateJobBoardsWSv4.queryRequestDetails
jRecordBroadcastRowWSv4.queryRequestDetails
jRecordCandidateRequestWSv3.proposeApplicant  (DEV-14250).

Totaalkolom inhoudingen/vergoedingen kan verborgen worden op urenstaat

Het is mogelijk om in een urenstaat de kolom met de totaalbedragen voor inhoudingen en vergoedingen te verbergen. Hiervoor moet je in de tariefdefinitie de optie ‘Totalen inhoudingen / vergoedingen niet tonen’ toewijzen aan de rollen die de kolom niet mogen zien. Hierdoor kan je bijvoorbeeld vergoedingen onzichtbaar maken voor een freelancer (DEV-14877).