Release Nétive VMS februari 2020

Release Nétive VMS februari 2020

De release van februari 2020 is vanaf maandag 10 februari beschikbaar in de acceptatie-omgeving en wordt vanaf maandag 17 februari geüpdatet naar de productieomgeving. In deze release zijn weer 14 features toegevoegd (login op Hello Netive om alle 14 features te bekijken). In hoofdlijnen zijn als eerste aanpassingen op het gebied van het zelf kunnen instellen van de opdrachtwaarde. Als tweede kan naar eigen wens de AVG verder worden geconfigureerd en als laatste zijn er verbeteringen doorgevoerd in het Digitaal Dossier.

Netive VMS logo en salesforce logo
Netive VMS Salesforce trailblazer

Next level compliance management

Toen we in 2005 begonnen met ons digitaal dossier, realiseerden we niet dat het digitaal dossier waarschijnlijk nooit uitontwikkeld zou zijn. Al snel werd duidelijk dat de immer veranderende en toenemende regeldruk in het inhuurproces ons continu aandacht vereist. Zo ook bij deze release: we hebben een aantal handige, maar ook noodzakelijke wijzigingen aangebracht. Handig is bijvoorbeeld dat je vanaf nu een behandelaar van een document gericht instructies kunt meegeven wat de gewenste handeling is: minder onduidelijkheid en vaker een “first time right”. En soms zijn extra velden nodig om de compliance uit te vragen en te beoordelen: die kan je vanaf nu via zogenaamde templates laten toevoegen aan een dossierdocument. En het mooie is: als enkel het invullen van een aantal compliance gerelateerde velden nodig is, dan kan je het uploaden van een document zelfs optioneel maken. Betere compliance, met een groter gemak voor de eindgebruiker!