Netive VMS maart release 2019

Release Nétive VMS maart 2019

De release van maart 2019 is vanaf maandag 18 maart beschikbaar in de acceptatie-omgeving en wordt vanaf maandag 25 maart geüpdatet naar de productieomgeving.

Netive VMS logo en salesforce logo

Slimmer bepalen bewaartermijn medewerkergegevens op basis van opdrachten

Met ingang van deze release wordt de bewaartermijn van de medewerker slimmer bepaald op basis van de opdrachten van de medewerker. Het systeem kijkt naar de meest late einddatum van alle opdrachten: hier wordt de bewaartermijn van de medewerker opgesteld. Geannuleerde opdrachten zonder urenstaten worden hierbij niet meegerekend.

Als er bij een medewerker een opdracht geen einddatum heeft, dan worden de medewerkergegevens dus oneindig bewaard.

Elke keer dat er een nieuwe opdracht wordt gekoppeld of gewijzigd, berekent het systeem de bewaartermijn van de medewerkergegevens opnieuw.

Medewerkers zonder opdracht volgen een andere berekeningswijze van de bewaartermijn: hierbij wordt de invoerdatum van de medewerker gebruikt als peildatum. In het systeem kan worden vastgelegd wanneer het systeem opnieuw moet controleren of gegevens nog bewaard moeten blijven. Als dit bijvoorbeeld 28 dagen is voor een medewerker, dan wordt een medewerker zonder opdracht na 28 dagen aangemerkt om te worden geanonimiseerd. DEV-14985

Opvragen gepubliceerde aanvragen en voorstellen sollicitanten nu ook beschikbaar als REST/JSON webservices

We hebben de webservices voor het opvragen van gepubliceerde aanvragen het voorstellen van kandidaten nu ook beschikbaar gemaakt via REST/JSON webservices. Deze webservices waren al beschikbaar in de SOAP-XML variant, maar we merkten dat dit type webservices lastiger te implementeren is voor werken-bij website ontwikkelaars. Deze nieuwe variant is veel gemakkelijker te implementeren. DEV-14953

Extern ID van de consultant van de leverancier nu toonbaar in urenstaat-export

Omdat sommige leveranciers eigen medewerkers willen kunnen belonen voor de omzet, kan het zogenaamde Externe ID van de consultant van de leverancier worden meegestuurd met de HR-OpenStandards urenstaat export. Hier is een kleine aanpassing in de inrichting van de export voor nodig. Neem daarvoor contact op met je customer success consultant. DEV-14862