Succesvolle implementatie Staffing MS met equensWorldline

Logo Equens Worldline

De aanleiding

Vanaf begin 2012 valt inhuur onder inkoop HR en daarmee onder Marcel den Ouden, senior purchaser bij EquensWorldline. Het doel van deze verschuiving was om te kijken naar besparen op en moderniseren van de inhuur. De uitgeschreven RFP had dan ook 3 kavels: EquensWorldline zocht een MSP, een IT-leverancier en een matchmaker. Staffing MS, werkend met het Nétive VMS en de Marktplaats, bleek al snel de beste partner voor deze plannen.

De oplossingsinrichting

Op dit moment maakt EquensWorldline gebruik van een combinatie model, een Inhuur marktplaats en preferred suppliers:

  • Alle leveranciers, HR, inkoop, interne stakeholders, kandidaten en de MSP werken via het systeem;
  • Van alle externen zijn de status, het tarief, het contract en alle benodigde documenten terug te vinden;
  • Reverse billing

Het resultaat van de samenwerking met Nétive VMS

Vervolgstappen bij EquensWorldline zijn het verder uitbouwen van de nieuwe werkwijze, dashboards optimaliseren, rapportages uitbreiden en de key performance indicators opvolgen. De verdere uitbreiding naar andere landen zoals Italië en Finland. Onderstaand al resultaten die tot op heden reeds geboekt zijn:

  • Heldere communicatie;
  • Strategische resourceplanning naar hoger niveau;
  • De mogelijkheid om 1000 uren in één keer in het systeem importeren en binnen een half uur te verwerken;
  • Slechts vijf betalingen in digitale vorm;
  • Altijd correcte facturen.

“We hebben nu de juiste persoon op de juiste plaats voor een marktconform tarief”

“De voordelen zijn groot, de cirkel is telkens rond!”

“Het systeem zorgt ervoor dat je een ‘gevoel’ dat bij mensen leeft ter discussie kan stellen”

Download PDF

Download hier de PDF met het gedetailleerdere succesverhaal van Equens.

Succesverhaal Netive VMS Equens