Vertrouwen

Succes berust op vertrouwen. En vertrouwen begint met transparantie. Op deze pagina vindt u de systeemstatus van onze Nétive oplossingen op het Salesforce platform.

Systeemstatus

Wij maken gebruik van de Salesforce cloudomgeving. Op deze pagina kunt u de systeemstatus van de Salesforce cloudomgeving volgen, specifiek van de cloudomgevingen die wij in gebruik hebben. Deze informatie wordt rechtstreeks overgenomen van de systeemstatus pagina van Salesforce. Op deze website vindt u:

Per dag worden tegen de drie miljard transacties uitgevoerd op het Salesforce platform. De systeemperformance is zichtbaar via de nieuwe systeemperformance pagina.

Gepland onderhoud

Salesforce voert tenminste drie keer per jaar gepland onderhoud uit. Hoofdreleases van Salesforce zijn seizoensgebonden: lente, zomer en winter.

Tijdens gepland onderhoud zijn onze omgevingen verminderd beschikbaar. U kunt op de gepland onderhoud pagina van Salesforce meer informatie vinden.

Salesforce en uw privacy

Op 6 oktober 2015 heeft het Europese Hof het EU-US Safe Harbor framework ongeldig verklaard. Met dezelfde ingangsdatum hebben Salesforce en Nétive de EU modelovereenkomst voor data uitwisseling getekend. Met het tekenen en naleven van deze EU overeenkomst, is data uitwisseling van persoonlijke gegevens op Netive VMS, Marktplaats of WMS via het Salesforce platform conform de door de EU voorgeschreven en gehandhaafde dataprivacy wet- en regelgeving. In dit nieuwsbericht kunt u meer lezen over hoe wij uw privacy waarborgen.

Welk exemplaar gebruik ik momenteel?

Het exemplaar dat uw organisatie gebruikt, staat aangegeven in de adresbalk van uw browser zoals hieronder aangegeven.

Dit plaatje toont waar u de Salesforce omgeving kunt opzoeken in een browser

Overzicht systeemstatus per omgeving

Salesforce is overgeschakeld op een nieuw en verbeterd statusoverzicht. Dit kunt u via deze website opvragen. Op termijn zullen wij de systeemstatus, zoals voorheen, ook op deze pagina gaan vertonen.